sirtaki dans kursu

Sirtaki Dans Kursu

Günümüz Ege kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Sirtaki dansının Bizans döneminde İstanbul’da oynanan Hasapiko Argos (Ağır Kasap) dansından doğduğu söyleniyor. 1900’lü yılların başına kadar kasap loncalarında popülerliğini koruyan Hasapiko Argos, bu dönemden itibaren gözden kaybolmuş ve bu sessizlik 1950’li yıllara dek sürmüş. Theodorakis ve Hacıdakis gibi bestecilerin geleneksel Yunan müziklerine getirdikleri yeni yorumlarla birlikte, bu danslar da bu dönemde yeniden ivme kazanarak canlanmaya başladı. İşte Sirtaki de bu dönemde, Hasapiko Argos’un yeni ve daha yalın bir yorumu olarak ortaya çıktı. Birçok geleneksel motif taşımasına rağmen, Sirtaki çoğu sanat eleştirmeni ve koreograf tarafından geleneksel/etnik danslar ile modern danslar arasındaki özgün bir köprü olarak değerlendiriliyor. .