Yoga Kursu

Yoga Kursu

Yoga (Sanskrit), Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplinleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir.  Aynı zamanda Hinduizm, Budizm ve Jainizm’de çeşitli meditatif uygulamalara da yoga adı verilmektedir. Hinduizmde, altı geleneksel felsefe okulundan (āstika) biri olarak kabul edilir.

Sanskrit dilinde yoga kelimesi pek çok anlama sahiptir; “kontrol etmek”, “boyunduruk altına almak” veya “birleştirmek” anlamına gelen Sanskrit “yuj” kelimesinden türemiştir. “Kavuşma”, “bir araya gelme”, “birlik”, “karşılaşma” ve “yöntem” olarak çevrilebilir. Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Yogini ifadesi “yogi”isminin dişil kullanımıdır.

Patanjali’nin Yoga Sutralarına göre Yoga’nın sekiz bölümü

Patanjali’nin yazıları aynı zamanda aştanga yoga (Sekiz Basamaklı yoga) olarak bahsedilen sistemin temelini oluşturmuştur. 2. kitabın 29. Sutrasından alınmış bu sekiz basamak kavramı günümüzde uygulanan Raja yoga çeşidinin karakteristik temellerini oluşturur.

Sekiz basamak:

  • Yama (Beş “geri çekilme”): Zarar vermeme, doğruluk, çalmama, tensel zevkleri kontrol etme, istifçilik yapmama
  • Niyama (Beş “gözlem”): Arı olma, halinden memnun olma, ateşli istek, okuma, hatırlama
  • Asana: kelime anlamı “oturma yeri”, Patanjali’nin Yoga Sutra’larında meditasyonda kullanılan oturma duruşunu ifade etmektedir.
  • Pranayama (“Nefesi askıya alma”): Prāna, nefes, “āyāma”, durdurmak demektir. Ayrıca, yaşam gücünün kontrolü olarak da yorumlanabilir.
  • Pratyahara (“Tecrit”): Dış nesnelerden duyu organlarını geri çekmedir.
  • Dharana (“Konsantrasyon”): Dikkati tek bir nesne üzerine odaklamadır.
  • Dhyana (“Meditasyon”): Meditasyon nesnesinin doğası üzerine yoğun tefekkürdür.
  • Samādhi (“Özgürleşme”): Meditasyon nesnesi ile şuurun birleşmesidir.
Pazartesi
16:00
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar